This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

Vedeti več pomeni imeti moč.
Časnik Delo praznuje 60 let svojega obstoja. Za to priložnost smo pripravili obsežno integrirano kampanjo, ki v ospredje postavlja moč resnične informiranosti in poziva k dialogu, ki je osnova za boljšo družbo.

Kakovosten časopis bralcem pomaga razumeti svet in okolje, je orodje informacij in vednosti, ki opolnomoči svojega bralca. Ljudje smo z napredovanjem digitalizacije in algoritmov, ki prilagajajo prikazane internetne vsebine, vedno bolj zaprti v svoje mehurčke, kar povzroča vedno večje prepade med posamezniki in družbenimi skupinami. Zato pri Delu poleg svojega rojstnega dneva slavijo tudi raznolikost in pozivajo bralce, da vedno prisluhnejo tudi »drugi strani«. Družbeno angažirana akcija sledi viziji opolnomočenega bralca. Kampanja je bila lansirana januarja na Delovem dogodku v Cankarjevem domu, kjer je bil javnosti tudi prvič predstavljen Delov manifest.