This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

Razlike ne opaziš, dokler je ne opaziš.
Delo je kredibilen medij, ki s poglobljenimi analizami in komentarji osvetljuje in pojasnjuje svet okoli nas in na katerega se bralci lahko zanesejo To se je še posebej izkazalo v času epidemije koronavirusa, ko so družbena omrežja postala polna lažnih ali vsaj pretiranih informacij in odzivov, zaradi česar so se ljudje znova začeli zatekati h kredibilnim virom in medijem.

»Razlike ne opaziš, dokler je ne opaziš« je slogan akcije, ki opozarja na ključno razliko med novicami na spletnih omrežjih in poglobljenimi članki in analizami, ki jih bralcem ponuja časnik Delo. Akcija izhaja iz dejstva, da splet in družbena omrežja omogočajo hiter in brezplačen dostop do novic in informacij, kar pa močno vpliva na zaupanje vanje in kritično presojo hitro prebavljivih informacij oziroma polinformacij.