This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

Poskrbite za svojo prebavo, poskrbite zase.
Za promocijo nove pozicije znamke Donat smo zasnovali celostno 360-stopinjsko komunikacijo, ki zajema vse razpoložljive kanale, od televizijskih sporočil do močne digitalne komunikacije. Kampanja je bila zgrajena modularno, saj je bila namenjena mednarodnim trgom. Z njo smo želeli poenotiti percepcijo znamke na vseh ciljnih tržiščih, taktično pa so bili na posameznem trgu uporabljeni najprimernejši in najučinkovitejši kanali. Najpomembnejše točke komunikacijske kampanje so temeljile na strateških odločitvah o prihodnjem viru rasti blagovne znamke. Donat namreč iz pretežno funkcionalnega izdelka, ki rešuje specifično težavo uporabnikov, še vedno raste v celovito blagovno znamko, ki razume, da je prebava center našega počutja, urejena prebava pa vpliva na dobro počutje celotnega telesa. Znamka Donat postaja del zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga, s čimer smo nagovarjali tudi mlajše uporabnike, ki želijo preprečiti ali odpraviti težave sodobnega življenjskega tempa.